איך קוראים תלוש שכר?

לתלוש השכר משמעויות רבות. ישנם סוגים רבים של תלושי שכר. ההסבר להלן הינו על בסיס דוגמא לתלוש שכר של אחת החברות.

כלל התלושים בנויים על  עיקרון דומה שניתן להבין מההסברים להלן.

חשוב לקיים מעקב על התלושים וההפרשות השונות, במטרה לוודא את קבלת הזכויות המגיעות לך, הן מתוקף חוק והן מתוקף הסכמי העבודה וההסכמות עם המעסיק.

מועד התשלום ומסירת התלוש – חובת המעביד למסור לעובד משכורת + תלוש שכר עד ה-9 לכל חודש.

תלוש השכר מחולק בעיקרון ל4 חלקים עיקריים. כל חלק מסומן בצבע אחר:

פרטי התלוש ופרטי העובד:

הפרטים בחלק זה של התלוש כוללים:

פרטים אישיים – שם עובד, מספר עובד בחברה, מס' תעודת זהות, סניף וקוד בנק, מספר חשבון בנק וכד.

שכר יסוד – שכר העובד ברוטו ללא תוספות.

מספר תיק ניכויים – מספר זה מציין את מספר תיק הניכויים של המעסיק במס הכנסה.

תאריך תחילת עבודה – לחישוב הוותק המקנה זכויות לעובד כמו חופש וחג.

נקודות זיכוי מס – כל אזרח ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, אישה זכאית ל2.75 נקודות זכות. מצב משפחתי, מס' ילדים, מקום מגורים ונתונים נוספים המשפיעים גם הם על מספר נקודות הזיכוי.

ימי חופשה – מספר ימי החופש של העובד: כמה ימים ניצל העובד בחודש זה, ניצול מצטבר – סך ימי החופשה שנוצלו בשנת המס הנוכחית, צבירת חופשה – ימי החופשה שנצטברו בשנת מס זו, יתרת חופשה – ימי החופשה שנותרו לניצול וכד'.

ימי הבראה – העובד זכאי לדמי הבראה לאחר שנת עבודה מלאה בהתאם לחלקיות המשרה. מכסת הימים שמגיעה לעובד עולה על פי הוותק, החל מ-5 ימים לעובד חדש בגין כל שנה  עד 10 ימים לשנה. משולם לרוב בחודשי הקיץ.

התשלומים:

מופיע פירוט סך כל התשלומים על פי הפירוט כלהלן:

סכום הברוטו –  אשר שילם המעסיק לעובד. סכום זה כולל את כל הכסף שהעביר המעסיק בעבור העסקת העובד כולל מס הכנסה, ביטוח לאומי וכד'.

תעריף לחישוב – אם זו משכורת חודשית, יהיה כתוב סכום המשכורת ברוטו. אם זו משכורת ע"פ שעות יהיה כתוב התעריף לשעת עבודה.

כמות לחישוב – במשכורת חודשית יהיה רשום 1  = חודש אחד , במשכורת ע"פ שעות יהיה רשום מספר השעות בפועל באותו חודש.

החזרי נסיעות – לעבודה וממנה משולם, עד למקסימום של 23.70 ש"ח ליום לפי התעריף הזול ביותר למעביד, כמו כרטיס חופשי חודשי. נסיעות למקום עבודה מחוץ לעיר ישולמו על ידי המעביד במלואן.

שעות חג ושבת – בסעיף זה יופיע  פדיון ימי חג בחודש בו היו חגים. לאחר 3 חודשי עבודה מגיע לעובד תשלום של 9 ימי חג בשנה, אם לא עבד באותם ימים, ואם היה צריך לעבוד ביום החג. התשלום עבור עבודה בימי חג זהה לעבודה בשבת.

כל תשלום נוסף כמו רכב, שעות נוספות וכו' יוצג במפורש בתלוש השכר.

ניכוי החובה:

יופיע לרוב הנושאים הבאים ניכויי חובה:

בחלק השמאלי של התלוש יצוינו ניכויים אותם חייב העובד לשלם על פי חוק. כגון הסכום שהועבר למס הכנסה. כמו כן יופיעו ניכויים לביטוח לאומי, ביטוח בריאות ופנסיה.

■ קרן השתלמות – ההפקדות של העובד והמעסיק פטורות ממס אם הן עד לגובה של 2.5% מהשכר ברוטו חלק העובד, ועד 7.5% מהברוטו חלק המעסיק (עד לתקרה שנתית של פעמיים השכר הממוצע במשק).

בחלק מתלושי השכר תופיע ההפרשה לקרן ההשתלמות בסעיף של ניכויי רשות.

■ קרן פנסיה – הפקדות של העובד והמעסיק פטורות ממס עד לגובה המותר בחוק.

הפרשות לפנסיה מחויבות על פי החוק, למעט לבעלי קצבה.

בנוסף, חלק מהמעסיקים מפקיד גם תשלום הפיצויים לתוך החיסכון הפנסיוני בשיעור של  %6%-8.33, המהווה את פיצויי הפיטורין בשיעור של משכורת לשנה.

כל עובד מחליט בעצמו, להיכן להפקיד את קרן הפנסיה וקופות הגמל האחרות שלו. מומלץ לוודא קבלת דו"ח רבעוני מהקופות.

■ ניכויי התחייבות/ רשות – ניכויים אשר מותר למעסיק לגבות מהעובד על פי ההסכם שנחתם ביניהם, לדוגמה: מס ועד, הפרשה לתרומות ועוד.

כמו כן יופיעו סכומים מצטברים שונים המהווים את בסיסי החישוב לניכויים השונים, כמפורט להלן:

  • סכום חייב מס הכנסה  – הסכום ממנו מחשבים הורדות למס הכנסה.
  • סכום חייב ביטוח לאומי – הסכום ממנו מחשבים הורדות לביטוח לאומי.
  • שיעור המס השולי – מס ההכנסה השולי הגבוה ביותר שהעובד חויב, בהתאם למדרגות המס באותו זמן.
  • שכר רגיל – סך סכום הברוטו המצטבר מתחילת שנת המס.
  • מס הכנסה  – סך מס הכנסה ששולם מתחילת שנת המס.
  • ביטוח לאומי – סך תשלומי ביטוח לאומי מתחילת השנה.
  • קופת גמל – סכום שהופרש לקופת גמל מתחילת השנה ע"י העובד.
  • קופת גמל מצטבר – סכום שהופרש לקצבה מתחילת השנה ע"י העובד.
  • קרן השתלמות – סכום שהופרש לקרן השתלמות מתחילת השנה, ע"י העובד.

 

פורשים, פרישה, פורשים, פרישה, פורשים, פרישה, פורשים, פרישה, פורשים, פרישה, פורשים פרישה פורשים פרישה פורשים פרישה פורשים פרישה פורשים פרישה 

פרישה מוקדמת , פרישה מוקדמת,  פרישה מוקדמת, פרישה מוקדמת, פרישה מוקדמת, פרישה מוקדמת, פרישה מוקדמת,  פרישה מוקדמת, פרישה מוקדמת,

מהרן פרוזנפר, מהרן פרוזנפר, מהרן פרוזנפר, מהרן פרוזנפר, מהרן פרוזנפר, מהרן פרוזנפר, מהרן פרוזנפר, מהרן פרוזנפר, מהרן פרוזנפר, מהרן פרוזנפר,

פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, פורשי צה"ל, 

מחלקת פרישה מופת, מחלקת פרישה מופת, מחלקת פרישה מופת, מחלקת פרישה מופת, מחלקת פרישה מופת, מחלקת פרישה מופת, מחלקת פרישה מופת, 

מחלקת פרישה צה"ל, מחלקת פרישה צה"ל, מחלקת פרישה צה"ל, מחלקת פרישה צה"ל, מחלקת פרישה צה"ל, מחלקת פרישה צה"ל, מחלקת פרישה צה"ל, 

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל

פורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראלפורשים פןרטל הפרישה של ישראל , פורשים פורטל הפרישה של ישראל