חוזה עבודה אישי

הינו חוזה כתוב ומפורט, שמטרתו להסדיר את זכויותיו וחובותיו של העובד אל מול מעסיקו. מטרתו העיקרית של חוזה העבודה הינה להגדיר את מערכת היחסים בין המעסיק לעובד, חובות וזכויות , נורמות והוראות ובנוסף למנוע מחלוקות עתידיות.
לקראת חתימת חוזה העבודה האישי, מומלץ מאוד להכין שיעורי בית, להכיר את כלל האפשרויות , להבין את המגבלות ולברר את הניסוחים כולל בדברים שנראים מראש זניחים כגון אי תחרות, תקופת הסתגלות, מצנחי זהב, שעות נוספות, פרמיות, בונוסים וכדומה.

מה כולל חוזה העבודה?

חוזה עבודה כולל את תנאי העבודה הספציפיים וכן פרטי הצדדים, הגדרת התפקיד משימות העובד, היקף העבודה, אחריות נוספת , השכר, אופן תשלום השכר, שכר בשעות נוספות , וזכויות נלוות, זכויות סוציאליות, משכורת 13). אם יש, תשלומים חד פעמים, תשלומים מיוחדים בגין מאמץ הצלחה וכד.

למידע נוסף מומלץ לפנות ליחידת התעסוקה בארגון "צוות".