יחסי עובד מעביד

לעובד סטטוס ומעמד המקנה זכויות וחובות.
לעתים עולה השאלה האם התקיימו יחסי עובד מעסיק או מדובר בשירותים אשר ניתנו ע"י קבלן עצמאי.
על מנת להכריע בשאלה מיהו עובד, בוחנים את המצב בפועל ולא רק על-פי נטיית הצדדים והחוזה הכתוב (לדוגמה: עובד המגיש חשבוניות).

כדי להכריע בשאלה האם התקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעסיק נקבעו מבחנים שונים כאשר מבחן משמעותי הוא מבחן ההשתלבות. למבחן זה נוספו מבחנים נוספים שכוללים את מבחן המרות והפיקוח, מבחן הקשר האישי, צורת תשלום השכר והתנאים הסוציאליים.

מבחן ההשתלבות אומץ כמבחן מועדף תוך התייחסות לשאלה האם קיים קשר אישי בין הצדדים. למבחן ההשתלבות שני פנים, האחד הוא הפן החיובי דהיינו עד כמה עיסוקו של נותן השירות משתלב במפעל של המעביד לצורך ביצוע פעילותו הרגילה של המפעל. התנאי השני מתייחס לפן השלילי והוא דן בשאלה אם אותו נותן שירות אינו בעל עסק משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני.
לאלה מצטרפים מבחני משנה לפיהם בודקים כיצד ראו הצדדים את היחסים ביניהם, כיצד הגדירו אותם ובידי מי הכוח לפטר את העובד.

לאלה מצטרפים מבחני משנה לפיהם בודקים כיצד ראו הצדדים את היחסים ביניהם, כיצד הגדירו אותם ובידי מי הכוח לפטר את העובד.

אלו שאלות ישאלו בטרם החלטה?

א. האם יש כאן "מפעל"?work-384745_1920 (1)
ב. האם מדובר ב "עסק " שמהותו כלכלית וניתן להשתלב בו.
ג. האם העובד הוא חלק מהארגון?
ד. האם העבודה הנעשית היא חלק מפעילות הארגון? .
ה. האם האדם משולב בארגון?
ו. האם העובד הוציא חשבונית עבור השכר?
ז. ניכוי מסים ורישום במוסדות המס.
ח. לשון החוזה לא בהכרח קובעת את צורת ההעסקה המוכרת.
ט. מקום ביצוע העבודה: אם עובד מבצע עבודתו מהבית או בחצרי המעביד.

למידע נוסף מומלץ לפנות ליחידת התעסוקה בארגון "צוות".