פיצוי פיטורין

עובד שעבד לפחות 12 חודשים רצופים, זכאי לתשלום פיצויי פיטורים באם פוטר מעבודתו, בגובה משכורת חודשית, בגין כל שנת עבודה.
בחישוב השכר לצורך פיצויי פיטורים לא נכללים תשלומים חד פעמיים כגון נסיעות, שעות נוספות, הבראה וכד.

חלק מהמעסיקים, אינם מפרישים כסף בשוטף לקופה לפיצויים. במידה ועובד מפוטר המעסיק חייב לשלם בגין פיצויי הפיטורים. כספי הפיצויים יגיעו מקופת המעסיק. על פי הנוסחה של שכר אחרון כפול מספר השנים בהן היה העובד מועסק.

תשלום על חשבון קופת גמל

חלק מהמעסיקים, מפרישים את החלק הנדרש בגין פיצויים לקופה לפיצויים המנוהל אצל אחד מהגופים הפיננסיים. שיעור ההפרשה עומד על 8.33% . במידה ועובד מפוטר התשלום בגין הפיצויים יגיעו מתוך הקופה אליה הופרשו הכספים בשוטף. סכום הפיצויים יהיה שונה מהשכר האחרון כפול מספר השנים בהן היה העובד מועסק. מאידך הכסף הנ"ל שנצבר בקופה שייך לעובד ויעבור איליו, גם אם לא יפוטר. עובד שהגיע על פי החוק לגיל הפרישה ופורש לפנסיה, זכאי לפיצויי פיטורין, והפרישה מהעבודה נחשבת לפיטורין.

האישור לתשלום פיצויים באמצעות קופת הגמל נקבע בהסכם הקיבוצי או בחוזה העבודה ואינו הליך אוטומטי.

פיצויים לעובד עונתי

עובד עונתי שפוטר לאחר שתי עונות, זכאי לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורין.
עובד עונתי מוגדר מי שעבד במהלך שנתיים רצופות במשך שתי עונות, כאשר כל עונה נמשכה לפחות שלושה חודשים רצופים וכללה 60 ימי עבודה, במקום עבודה אחד או אצל מעסיק.

מעסיק שלא משלם את פיצויי הפיטורין, או מעכב את התשלום, עובר על החוק והעובד זכאי לתשלום בגין הלנת פיצויי פיטורים.

למידע נוסף מומלץ לפנות ליחידת התעסוקה בארגון "צוות".