אנונה

אנונה היא זרם קבוע של תשלומים כספיים, המשולמים מדי פרק זמן קבוע (שנה, חודש או פרק זמן אחר) למשך תקופה מוגדרת. השם "אנונה" נגזר מן המילה הלטינית annus, שנה.

קיימים סוגי אנונות שונים, המוגדרים על פי מספר מאפיינים:

תדירות התשלום:  חודשי, שנתי, רבעוני וכדומה.

מועדי תשלום האנונה: בתחילת כל חודש (או שנה וכו') בסוף כל תקופה או במועד מוגדר אחר בכל תקופה.

אנונה המשולמת בתחילת חודש נקראת אנונה מידית.

אנונה המשולמת לאחר תקופת דחייה מסוימת נקראת אנונה דחויהתקופת הדחייה יכולה להיות מוגדרת במספר שנים או מוגדרת על ידי אירוע מסוים.

אנונת חיים מוגדרת כתשלום שנפסק במות האדם או בתום התקופה, המוקדם שבהם. אך יכולה להיות מוגדרת לכל החיים עם תקופה מובטחת לאחר המוות (כלומר, במקרה מוות מוקדם, נמשך תשלום האנונה עד תום התקופה המובטחת).

אנונה קבוצתית משולמת למספר אנשים יכולה להמשך עד מות האחרון שבהם (last survivor) או להיפסק במות הראשון מבני הקבוצה (joint life) או להיות מותנית בתנאים מורכבים יותר.

השימוש במכשיר האנונה רב ומגוון ויכול להתאים לתחום הפנסיה, הנכות, השארים וכן לכל סוגי החסכון ארוך הטווח.

תשלומי הפנסיה שלנו הם סוג של אנונה.