הלוואות

הלוואה היא קבלת כסף מאדם ו/או גוף היום לשימושים שונים והתחייבות להחזיר הכסף בעתיד בתשלום אחד או במספר תשלומים.

בדרך כלל לכל הלוואה יש תנאי החזר ומועדים לביצוע התשלומים.

חלק מתנאי ההלוואה הם הריבית, אופן חישוב הריבית, מועדי תשלום הריבית והקרן, עמלות שונות ועוד. קיימים מספר דרכים לחישוב החזרי הלוואות הנקראים גם "לוחות סילוקין". לוח הסילוקין הנפוץ הינו "לוח סילוקין שפיצר", אך ניתן ללוות כסף ולהחזיר תחת לוחות סילוקין אחרים כגון קרן קבוה/שווה.

הריבית מכונה גם מחיר הכסף.

תחום המימון וההלוואות הינו מורכב, מגוון ורחב. מי מאיתנו שיודע לממש בחכמה הלוואות שונות יכול לייצר ערך משמעותי ביותר. בהלוואות שונות מומלץ להיעזר באנשי מקצוע מומחים לתחום.

לעתים נדרש הלווה לשעבד למלווה בטוחות, להנחת דעתו של המלווה וזאת להבטחת ביצוע התשלומים על ידי הלווה, על פי הסכם ההלוואה.

כאשר ההלוואה משמשת לרכישת נכס, משועבד לעתים הנכס הנרכש כבטוחה. להלוואות מסוג זה נהוג לקרוא גם "משכנתא".

כאשר הנכס הנרכש הוא הבטוחה היחידה, קרויה ההלוואה "הלוואת נון ריקורס" (non-recourse).

ההבדל בין הלוואה להשאלה היא כי בהלוואה מחזירים כסף, ואילו בהשאלה שואלים חפץ כלשהו ומחזירים את אותו החפץ.

הלוואה יכולה להינתן במטבעות שונים. בניגוד להשאלה החזר ההלוואה אינו חייב להיעשות באותם ערכים פיזיים בהם ניתנה  אלא גם בשטרות או מטבעות אחרים של אותו מטבע בו ניתנה ההלוואה, או אף במטבע אחר על פי שער המרה, כפי שנקבע בהסכם ההלוואה.

מתן הלוואות הוא אחד מעיסוקיהם העיקריים של מוסדות פיננסיים. הלוואות הניתנות על ידי בנקים ממומנות בדרך כלל על ידי פקדונות שהבנקים מקבלים מן הציבור. כמו כן, זוהי צורת מימון טיפוסית עבור מוסדות אחרים המנפיקים חוזי חוב, כגון איגרות חוב.

גופים רבים עוסקים במתן הלוואות בין היתר למקומות עבודה כולל בשירות המדינה. הלוואות אלה נקראות הלוואות תקציביות ונושאות ריבית מסובסדת. כמו כן חלק ניכר מהגופים הפיננסיים ובעיקר הבנקים עוסקים במתן הלוואות . סוגים נוספים של הלוואות הם הלוואות כרטיס אשראי, איגרות חוב וחיובים שונים אחרים.

הלוואות חברתיות והלוואות המונים (הלוואות עמית לעמית)

בשנים האחרונות מתפתח בעולם תחום הלוואות עמית לעמית הידוע גם בשם "הלוואות חברתיות" או "הלוואות המונים" המאפשרות לאנשים ולעסקים קטנים לקבל הלוואות לא מובטחות. היתרון בהלוואות אלה הוא שהלווה אינו מעמיד בטוחה למלווה כחלק מתנאי ההלוואה כהגנה מפני חדלות פירעון.

מרכיב בסיסי בתחום ההלוואות עמית לעמית הוא השימוש באינטרנט כזירה למפגש בין לווים למשקיעים שמביא לירידה חדה בהוצאות התפעול ועל כן תוצאה יעילה יותר כלכלית הן למבקשי ההלוואה והן למשקיעים.