חסכונות

חיסכון הינו הפרשת כסף נוכחי ושמירתו לשימוש עתידי.

המכשירים האפשריים לחיסכון הינם רבים ומגוונים.

כדי שהכסף שלנו יוכל לשמש אותנו בעתיד, אנחנו זקוקים למנגנונים שיאפשרו שמירה בטוחה של הכסף ואפשרות להשתמש בו כשנרצה. בנוסף, אנחנו זקוקים למכשיר שישמור על הערך של הכסף שלנו ואפילו יעלה את ערכו.

חיסכון אפשר לבצע באמצעות כסף נזיל, כגון חיסכון בבנק או באמצעות ניירות ערך שונים, באמצעות רכישת נכסים כגון נדל"ן ועוד.

על פי התאוריה הכלכלית, חיסכון אישי מוגדר כהכנסה הפנויה פחות הצריכה הפרטית. במילים אחרות, הכנסה שאינה נצרכת על ידי קנייה של מוצרים ושירותים שוטפים הינה החיסכון שלנו.

סוגים נוספים של חיסכון יכולים להתרחש כאשר קיימת יתרת רווח (הכנסה פחות דיבידנד ותשלומים מיסים) ועודף תקציב ממשלתי.

חיסכון הינו הפעולה שאנו מבצעים על נכס שוטף לאורך זמן. לאחר זמן מה אחרי שצברנו חלק מהחיסכון נוצרו לנו חסכונות, אותם ניתן להשקיע או לצרוך.

אפשר לחשוב על חסכון כפעולה הפוכה להלוואה.

כל אחד מאיתנו יכול להשתמש בנכסים שלו ובחסכונות שלו בתבונה ולייצר ערכים רבים נוספים שישמשו אותנו בעתיד לכל מטרה.