חשבון בנק

חשבון עובר ושב (חשבון עו"ש) הוא החשבון שבאמצעותו אנו מנהלים את רוב הפעילות הפיננסית השוטפת שלנו: תשלומים בשיקים, כרטיסי חיוב, הוראות קבע ועוד. בחשבון זה אנו מפקידים כספים לפיקדונות בבנק, מקבלים הלוואות, מנהלים תיק ניירות ערך וכיו"ב.

חשבון עו"ש הוא הכלי המרכזי במערכת הבנקאות, באמצעותו  מקבלים רוב השכירים במשק את שכרם.

רוב הציבור נזקק לחשבון זה לצורך הניהול היום יומי של פעולותיו הכספיות. חיוניותו של חשבון זה באה לידי ביטוי בחוק המטיל חובה על תאגיד בנקאי לתת את השירות של "פתיחת חשבון עובר ושב במטבע ישראלי או במטבע חוץ", אלא אם הסירוב לפתיחת החשבון הוא סירוב סביר.

הבנקים השונים מציעים תנאים מגוונים לפתיחת החשבון. לכן, כדאי לבדוק במספר בנקים מהם התנאים המוצעים, ולבחור את הבנק המציע את התנאים הטובים והמתאימים ביותר לצורכי הלקוח.

האם הבנקים מחויבים לפתוח לנו חשבון עובר ושב?

על פי חוק הבנקאות, בנק אינו רשאי לסרב לפתוח ללקוח חשבון עובר ושב במטבע ישראלי, מסיבות שאינן סבירות.

סיבה סבירה לסירוב לפתוח חשבון עשויה להיחשב, למשל, אחת מאלה:

  • סכסוך בעבר בין הבנק ללקוח הפוגע ביחסי האמון הדרושים לניהול חשבון בנק.
  • התנהגות אלימה – פיזית או מילולית – של הלקוח בסניף בעבר.
  • כאשר קיים יסוד סביר להניח כי הפעילות בחשבון קשורה להלבנת הון.
  • פעילות בעייתית בחשבון, למשל הפקדה של שיקים מזויפים אשר עלולים ליצור עילת תביעה כנגד הבנק בעתיד.

במקרה של סירוב – הבנק חייב למסור החלטתו בכתב, בתוך 5 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה ע"י הלקוח.

מה כדאי לבדוק בעת ניהול חשבון בבנק?

  • אילו אמצעי תשלום הבנק מאפשר לנו – שיקים, כרטיס אשראי, כרטיס למשיכת מזומן ומה העמלות הניהוליות בגין השימוש בהם.
  • האם הבנק מקצה לנו מסגרת אשראי בחשבון, ובאילו תנאים – סכום המסגרת, הריבית, עמלות על המסגרת, האם כשאנו לא משתמשים באשראי הוא עדיין עולה לנו?
  • אילו עמלות הבנק יגבה עבור ניהול החשבון – האם יש הטבות או הנחות כלשהן ולכמה זמן הן תקפות;, מי קבוצות הלקוחות המקבלות הנחות והאם ניתן להצטרף אליהם?
  • חישבו איך אתם מתכוונים לעקוב אחר הפעילות בחשבון, אם ברצונכם לקבל מידע אודות החשבון לסלולרי או לכתובת מייל, בדקו אם הבנק מציע שירותים אלו והאם הם כרוכים בעלות.
  • היכנסו לאתר האינטרנט של הבנק ובדקו האם הוא ידידותי לשימוש.

מידע על עלויות ניהול חשבון עו"ש למחשבונים להשוואת עלויות – אתר בנק ישראל.

האם בנק חייב לתת אשראי ללקוח?

על פי חוק הבנקאות, בנק אינו חייב להעניק אשראי ללקוחותיו.

מהי מסגרת אשראי?

מסגרת אשראי היא מסגרת לסדרה מתמשכת של עסקאות אשראי עתידיות בחשבון עובר ושב, בין הבנק לבין הלקוח, כאשר ההסכם להעמדת מסגרת אשראי מבטא את הנכונות של הבנק לאפשר ללקוח למשוך כספים או לחייב את החשבון בדרך אחרת, ביתרה שלילית, עד לתקרת מסגרת האשראי.

תמורת אשראי זה משלם הלקוח ריבית בשיעור מוסכם בינו לבין הבנק. בדרך כלל שיעורי הריבית על אשראי זה גבוהים משיעורי הריבית על הלוואות רגילות.

ההוראה המרכזית המסדירה העמדת מסגרות האשראי במערכת הבנקאית היא הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 325 בנושא "ניהול מסגרות האשראי בחשבונות עובר ושב". ההוראה אינה אוסרת על קיום "מינוס" ואינה דורשת להקטינו, אלא רק מחייבת הסדרת מסגרת האשראי בהסכם ברור בין הבנק ובין הלקוח ויישמו של ההסכם.

מסגרת פעילות בנקאית ברורה ומוסכמת מקנה ללקוח ודאות באשר למתרחש בחשבונו ובאשר ליכולתו למשוך שיקים ולשלם תשלומים בדרכים שונות מהחשבון, וזאת מתוך מודעות לריביות הנגבות מהלקוח ועלות הפעילות בכלל.