פנסיה מקיפה

אנחנו עובדים במהלך החיים וחוסכים חלק מהכנסתנו , כדי שנוכל לחיות בכבוד גם אחרי הפרישה מעבודה (בגיל 67 לגברים ו-62 לנשים), וכדי שיהיה מי שידאג ליקירנו בעת הצורך. חלק מהחיסכון שלנו מופרש מהשכר לקרן פנסיה. כל אחד מאיתנו יכול לבחור באיזה מוצר פנסיוני הוא רוצה לחסוך ובאיזו חברה, הבחירה היא שלנו ! אנחנו לא חייבים לבחור במוצר או בחברה שהמעסיק שלנו עובד מולו.

ההפרשה לחיסכון הפנסיוני מתחלקת בין השכיר לבין מעסיקו.

העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).

התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

רוב העובדים במשק חוסכים בקרן הפנסיה/קופת גמל 5% מהשכר על חשבון העובד, ו- 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים, ובנוסף 8.33% כפיצויים.

הפקדה לקרן פנסיה על-ידי עצמאי.

חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה , רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

החיסכון הפנסיוני מורכב משני חלקים:
1. חיסכון – ממנו תשולם הקצבה החודשית. קצבת הפנסיה תצטרף לקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי וביחד הן יהיו המשכורת החודשית שלנו לשארית חיינו.
2. כיסוי ביטוחי (נכות) – כיסוי ביטוחי תקף עד גיל הפרישה מעבודה וכולל ביטוח אבדן כושר עבודה ממנו נקבל קצבה חודשית אם לא נוכל להמשיך לעבוד, וביטוח למקרה מוות ממנו יקבלו שאירנו סכום חד פעמי או קצבה חודשית אם נלך לעולמנו בטרם עת.

ככל שנפריש יותר לחסכון הפנסיוני וככל שנעשה זאת מוקדם יותר , הרי שנצבור סכומי כסף גדולים יותר שיגדילו את הקצבה שלנו במועד הפרישה. הכסף בקרן הפנסיה גדל גם כתוצאה מתשואה על ההון שמתווספת כתוצאה מהשקעות שמבצע הגוף המנהל את קרן הפנסיה שלנו.

את החיסכון הפנסיוני מנהלים עבורנו החברות המנהלות ובתמורה אנחנו משלמים דמי ניהול. למעשה כל הכסף שלנו לחסכון ארוך טווח, קרי הפנסיה שלנו מושקעים בשוק ההון ובדרכים נוספות כדי להשיג רווחים שיגדילו את החיסכון.

בקרן פנסיה מקיפה 30% מנכסי הקרן מושקעים באג"ח ייעודיות שמנפיקה מדינת ישראל בשיעורי תשואה גבוהים מיוחד. הנ"ל מהווה סוג של רשת בטחון לחסכון הפנסיוני של כלל החוסכים בקרנות הפנסיה המקיפות.

היות בקרן הפנסיה יש חברים רבים, ויש ערבות הדדית הרי שכל הכסף הקולקטיבי הנחסך בקרן הפנסיה מיועד לתשלום קצבאות עבור כלל החברים בקרן ומכאן שיש ערבות הדדית. המשמעות הנה כי עלייה בתוחלת החיים של כלל האוכלוסייה מקטינה את סכום הקצבה החודשים שכל אחד מאיתנו יקבל. כנ"ל באם יהיו מקרים רבים יותר של נכות הרי הקצבה הממוצעת של כולנו תקטן בהתאמה.

גובה קצבת הפנסיה שנקבל יקבע ביום שנפרוש מעבודה, בהתאם לסכום שחסכנו לאורך השנים, ובחלוקה למקדם שיהיה ידוע באותו הזמן. המקדם כאמור מגלם את כלל השינויים שקרו בקרן הן ביחס לתשואת ההשקעות והן ביחס לשינויים הדמוגרפיים שחלו באוכלוסייה.

קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית הן קופות הגמל העיקריות המשלמות קצבה. יש לציין, כי הן אינן מהוות תחרות כלשהי אחת לשנייה, אלא משלימות כל אחת את חסרון האחרת. כך, שילובן מאפשר לחוסך למקסם את סכום הכסף שיקבל בגיל הפרישה, ולנצל כראוי את הטבות המס.

לקרן הפנסיה המקיפה מופקדים כספים באופן שוטף, והיא כוללת ביטוחים לעניין שארים ואבדן כושר עבודה, ואילו קרן הפנסיה הכללית, אינה כוללת ביטוחים כאלה, אך מאידך, מאפשרת הפקדת סכומים חד פעמיים של כסף, דבר שאינו אפשרי בקרן פנסיה מקיפה. הקצבה המתקבלת מקרן פנסיה מקיפה מוגבלת, הואיל וגם ההפקדה החודשית בה מוגבלת לשיעור של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. לעומת זאת, קרן פנסיה כללית, מאפשרת הפקדת סכומים ללא כל מגבלה, וכך, נותנת מענה לבעלי שכר גבוה יותר, או לחוסכים שהצטרפו להסדר פנסיוני בגיל מבוגר יחסית ולכן מעוניינים להפקיד סכומים גבוהים בשנים שיעבדו עד פרישתם.

קרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה כללית

אוכלוסיית חוסכים שכירים ועצמאיים כנ"ל.
שיעורי הפקדה שכיר רשאי להפקיד עד 7% – תקבולי עובד7.5% – תקבולי מעביד8.33% – ע"ח פיצוייםאך לא יותר מ- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.עצמאי רשאי להפקיד עד  16% מן ההכנסה המזכה (17,400 ש"ח).* הסכומים נכונים לשנת 2014 לשם ניצול הטבות מס כנ"ל ובנוסף כל סכום ללא הגבלה.
אופן ההפקדה מדי חודש באופן שוטף במהלך שנות העבודה. באופן שוטף ומעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של החוסך.
קצבת זקנה משלמת קצבה חודשית החל מגיל הפרישה לכל החיים ובאפשרות העמית להקדים את קבלת הקצבה לגיל 60 שנה. כנ"ל.
קצבת נכות משלמת קצבת נכות במקרה של אבדן כושר עבודה. אין כיסוי למקרה נכות/אבדן כושר עבודה.
קצבת שארים במקרה מות העמית  משלמת קצבה חודשית לאלמן/ה לכל החיים ולילדים עד הגיעם לגיל 21 שנה.במקרה מות הפנסיונר משלמת קצבה לאלמן או לאלמנה לכל החיים. משלמת קצבה חודשית לשאריו של העמית רק במקרה והוא נפטר לאחר גיל הפרישה, בעודו פנסיונר.אין כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת העמית לפני פרישתו.
השקעות 30% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות והיתרה 70% בהשקעות חופשיות בשוק ההון. 100% מנכסי הקרן מושקעים בהשקעות חופשיות בשוק ההון.
דמי ניהול עד 6% מן הגמולים (הסכומים המופקדים כל חודש) ועד 0.5% מיתרת הכספים ע"ש החוסך. עד 1.05% מיתרת הכספים של החוסך.
עד 4% מההפקדה.
הטבות מס שכיר זכאי להטבות מס על הפקדות בשיעור 7% מן ההכנסה המזכה (זכאי ל-35% זיכוי במס).עצמאי זכאי להטבות מס על הפקדות בשיעור 16% מן ההכנסה המזכה (בגין 11% זכאי לניכוי מס ובגין 5% זכאי לזיכוי מס).  כנ"ל.

 

האם קרן הפנסיה או קופת הגמל שלי בסכנה להפסיד כאשר הבורסה יורדת?
הכסף בקרן פנסיה ובקופת מנהלים מושקע על ידי מנהלי החיסכון הפנסיוני שלכם בשוק ההון (כלומר במניות בבורסה, באגרות חוב ועוד). כאשר הבורסה נופלת, גם קרן פנסיה או קופת גמל שמשקיעה במניות צפויה להפסיד כספים. מאחר והחיסכון בקרנות פנסיה וקופות גמל הנו לטווח ארוך, עשרות שנים לרוב,אפשר להניח שהבורסה תתאושש ולכן הירידה הנוכחית של ערך הכסף שלכם וההפסד שנוצר היום, יימחקו על ידי עליות שערים בעתיד. על כן לא מומלץ לרוב למשוך כספים מקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל בזמנים בהם הבורסה יורדת וממליצים לרוב להמתין ולתת למצב בבורסה להשתפר.

החיסכון יגדל:
ככל שנפריש סכום/שיעור גדול יותר כל חודש
ככל שנקדים להפריש
ככל שתשואות הקופה יהיו גבוהות
ככל שהדמוגרפיה לא תשחק נגדנו
ככל שדמי הניהול שנשלם יהיו נמוכים יותר.

חייבים לחסוך?
כל עובד חייב לחסוך בחיסכון פנסיוני מגיל 21 (נשים מגיל 20) לפחות 5.5% ועד 7% מהשכר. המעסיק שלכם חייב גם הוא להוסיף לחיסכון זה עוד 12% לפחות ועד 15.833% מהשכר, כמחצית מהסכום עבור תשלום הפיצויים. באפשרותכם גם להגדיל את שיעורי החיסכון כדי שתוכלו לשמור על רמת חיים הולמת לאחר הפרישה מעבודה. על כל החיסכון הזה, מקבלים בנוסף הטבות מס.

הטבות מס
הנחה בסכום המס שתשלמו. הנחה זו ניתנת למי ששייך לקבוצה מסוימת (נשים, עולים חדשים ועוד) או למי עומד בתנאים כלשהם (מי שמתגורר ביישובים מסוימים, מי שסיים תואר אקדמי, מי שיש לו ילדים ועוד).

הפרשות המעסיק לפיצויים הן חלק משמעותי מהחיסכון הפנסיוני שלכם. לכן, גם אם אתם בין עבודות כרגע, מומלץ מאוד שלא למשוך את כספי הפיצויים. משיכת כספי הפיצויים תקטין את קצבת הפנסיה החודשית שלכם בעת הפרישה באופן משמעותי.

הידעת?

סוגי קרנות פנסיה בישראל

קרנות הפנסיה הוותיקות הגירעוניות
קרנות הפנסיה ההסתדרותיות
גורם מרכזי בתחום קרנות הפנסיה בישראל היו קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, שהתאגדו במהלך שנות ה-50, כמיזוג של קופות תגמולים קטנות. הקרן הגדולה הוותיקה שבהן, קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות, הוקמה בתחילת 1954 (על יסוד קופות גמל שהיו קיימות קודם לכן ובהן קרן הפנסיה של עובדי קופת-חולים). בנוסף פעלו קרנות מפעליות (קרנות המבטחות רק את עובדיו של מפעל מסוים) וקרנות נוספות. הקרנות ההסתדרותיות ושתי קרנות מפעליות נקלעו בשנות ה-80 למשבר אקטוארי, שהביא להלאמתן בשנת 2003 ולניהולן במסגרת גוף מאוחד בשם "עמיתים". בשנת 2008 נכללו בהסדר קרנות הפנסיה הגירעוניות למעלה מ-200,000 גמלאים וכ-200,000 מבוטחים פעילים.
קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות
קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות הן קרנות פנסיה שהוקמו לפני שנת 1995 ולא צברו גרעון אקטוארי. מסיבה זו לא הולאמו ולא נכללו בהסדר של קרנות הפנסיה הוותיקות הגירעוניות. קרנות פנסיה אלה הן בבעלות פרטית ולא בבעלות ההסתדרות ואינן מקבלות מצטרפים חדשים.
קרנות הפנסיה הנכללות בקבוצה זו: עתודות, גלעד, קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית, עתידית, עמית – קופה לפנסיה ותגמולים, יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים, קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית, קרן הגמלאות של עובדי דן ומגן – קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות תחבורה ושירותים.
המדינה מבטיחה לקרנות הפנסיה בקבוצה זו תשואה על 30% מהכספים המושקעים על ידן. הבטחת התשואה על חלק זה היא הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור של 4.86%. למרות זאת, בשנים האחרונות עומדות קרנות פנסיה אלו בפני קשיים, והן טענו שעמיתיהן קופחו בהשוואה לעמיתי הקרנות ההסתדרותיות הגירעוניות ואף עתרו לבית המשפט הגבוה לצדק.‏[2]
במחצית הראשונה של שנת 2012 הגיעו המדינה וקרנות הפנסיה הוותיקות לסיכום לפיו תעניק המדינה כרית ביטחון בהיקף של 25 מיליארד שקל. בתמורה לכך יעלו בהדרגה את גיל הפרישה של גברים מ-65 ל-67 ושל נשים מ-60 ל-64. בנוסף לכך תהיה הפחתת זכויות בשיעור של 1.5% לעמיתי הקרנות, שתתפרס על 5 שנים.
קרנות הפנסיה החדשות
קרנות פנסיה חדשות, שהוקמו באמצע שנות ה-90 נמכרו לחברות ביטוח, התווספו אליהן מספר קרנות שנפתחו על ידי בתי השקעות. הקרנות הגדולות מסוג זה הן "מבטחים החדשה" ו"מקפת החדשה". בנוסף להן, קיימות (נכון לאמצע שנת 2012) 23 קרנות מסוג זה.‏

גם קרנות אלה (המקיפה) פועלות כקרנות מאוזנות ומשקיעות 30% מהחסכונות עם תשואה מובטחת על ידי המדינה. התשואה המובטחת על חלק זה של הכספים המושקעים על ידי קרנות פנסיה חדשות היא הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור של 4.86%. קרנות אלו גובות דמי ניהול מרביים של 6% מההפקדות ו-0.5% לשנה מהצבירה.

קרן הפנסיה פועלת על בסיס מנגנון של איזון אקטוארי המחושב אחת לתקופה, בדרך כלל אחת בשנה. בסיס החישוב האקטוארי נקבע על ידי המפקח על הביטוח בחוזרים המועברים לקרנות מפעם לפעם. בחוזר מפרסם המפקח תחשיבים בנושא תשואה ראלית אפקטיבית על ההשקעות, לוחות תמותה לפי חתך גילאים ושיעורי יציאה לנכות. לדוגמה, בשנת 2007 הוציא המפקח חוזר מספר מספר 2007-3-6 לקרנות ובו הוא מורה כי הנחת התשואה הראלית אפקטיבית תהיה 3.74%. הנחת התשואה הזו גורמת לחוסר שביעות רצון בקרב מנהלי הקרנות מכיוון שהיא מנותקת מהריבית הראלית הנהוגה בשווקים מאז המשבר של שנת 2008. לטענתם, התוצאה היא חוסר שוויון בין העמיתים כאשר העמיתים הפעילים (המפקידים חודש בחודשו לקרן) מופלים לרעה ואילו העמיתים מקבלי קצבאות הפרישה, השארים והנכות נהנים מעודף זכויות. בשנת 2013 היה ניסיון של המפקח לעדכן את הנחת התשואה הראלית כך שתתאים למצב דה פקטו אולם עקב לחץ תקשורתי וציבורי נרחב הוא חזר בו.

המפקח על הביטוח מחייב קרן פנסיה לה פחות מ- 1,500 עמיתים לרכוש פוליסת ביטוח אצל מבטח משנה לסיכוני מוות ונכות של העמיתים. סכום הביטוח בפוליסה זו לא יקטן מ- 80% מהסיכון האקטוארי.

חשוב לדעת כי ישנן אלטרנטיבות לקרן פנסיה בדמות קופות גמל או ביטוחי מנהלים.

מהו חוק קרן פנסיה?
חוק קרן פנסיה חובה הוא חוק חדש יחסית אשר מבטיח קרן פנסיה למיליון עובדים שלא היו זכאים לה בעבר. גובה ההפרשות בשנים הראשונות לתחולת החוק נמוך אך הולך וגדל עם השנים ולאורך זמן יאפשר למבוטחים ליהנות מפנסיה מכובדת (בהנחה שצברו מספיק שנים בהן הפרישו לקרן). למידע נוסף על חוק פנסיית חובה.

אילו דמי ניהול יכולה לקחת קרן פנסיה?
קרן הפנסיה רשאית לגבות ממבוטחיה דמי ניהול בגובה של עד שישה אחוזים מההפקדות החודשיות ועד חצי אחוז מכספי הצבירה (אם מדובר בקרן פנסיה חדשה) ועד שני אחוזים מכספי הצבירה (אם זו קרן פנסיה כללית).

דמי הניהול אינם גזירה משמים ואפשר לנסות להתווכח ולהתמקח עליהם.

האם מעבר בין קרנות פנסיה אפשרי?
מעבר בין קרנות פנסיה אפשרי ואף רצוי אם אינכם מרוצים מקרן הפנסיה שלכם.
החל מאוקטובר 2003 מעבר בין קרנות פנסיה חדשות אפשרי (קרנות אשר נפתחו החל משנת 1995) המעבר בין קרנות הפנסיה שומר על כל הזכויות והוותק אשר צברו העמיתים ואינו עולה דבר לעמית.
מי לא יכול לעבור בין קרנות פנסיה?:
1. מי שכבר מקבל קצבת זקנה מהקרן.
2. מי כבר מקבל קצבת נכות מהקרן.
3. מי שהטילו עיקולים על כספי הפנסיה שלו.

מה ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?
ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה מורכב משני חלקים:
1. הסיכון (שלא נקבל את הסכום שתכננו עליו)
קרן פנסיה הנה קרן שהכספים המתקבלים ממנה הנם מכלל חברי הקרן, אם הרבה חברים נזקקים לפנסיה, כספי הקרן יורדים ועימם סכום הגמלה. ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים הוא שבביטוח מנהלים יש הבטחה לגובה התשלום החודשי שיקבל הגמלאי ולכן הסיכון נמוך יותר בפרמטר זה.
2. הסיכוי (שנצבור תשואה רבה על הכסף שנחסך)
קרן פנסיה נחשבת לרוב לצורת חיסכון בעלת תשואה גבוהה יותר מאשר ביטוח מנהלים. מאחר וקרן פנסיה לא משלמת לסוכני ביטוח ולא מקיימת מנגנון שיווק דומה לזה של חברות הביטוח, נהוג לטעון כי נשארים לה סכומים גבוהים יותר לחלק למבוטחיה. חברות הביטוח טוענות כי זו איננה המציאות וכי ביטוח מנהלים עדיף גם בפרמטר של הסיכוי, כלומר התשואות על כספים המופקדים בביטוח מנהלים גבוהות יותר מאשר בקרן פנסיה. ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה אינו מובהק כאן ויכול להשתנות מתקופה לתקופה אך העיתונות הכלכלית בשנים האחרונות נוהגת לתקוף את חברות הביטוח ולטעון כי השם "ביטוח מנהלים" מכסה אחר ביטוח נחות מבחינת תשואה לקרנות פנסיה.

במה לבחור? ביטוח מנהלים או קרן פנסיה

באמצע החיים אנו עומדים על צומת דרכים ונדרשים להחליט: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? מה עדיף, אתם שואלים? זה לא שחור ולבן, וגם לקרן פנסיה וגם לביטוח מנהלים יתרונות וחסרונות. השאלה היא מה יותר מתאים לכם. אז בואו נעשה סדר בדברים.

ביטוח מנהלים מגיע בשני מסלולים מקובלים: ביטוח מנהלים במסלול הוני וביטוח מנהלים במסלול קצבה. המסלול ההוני רלוונטי יותר להשוואה מול קופת גמל (שניהם מגיעים כסכום גדול חד פעמי) ואילו המסלול הקבצתי מתאים להשוואה מול קרן פנסיה (שניהם מגיעים כקצבה חודשית) ולכן נשווה מסלול זה של ביטוח מנהלים לקרן פנסיה.

למה עדיף ביטוח מנהלים על פני קרן פנסיה?
ביטוח מנהלים עדיף על קרן פנסיה בהיבט מרכזי אחדו בולט: הוודאות. ברוב ביטוחי המנהלים אתם יודעים מה יהיה הסכום שתקבלו כקצבה מדי חודש בהגיעכם לגיל פרישה. חברת הביטוח מתחייבת לסכום זה המחושב מהכנסתכם וההפרשה שנגזרת ממנה לביטוח המנהלים. לעומת ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה מעניקות קצבה אשר גובהה יכול להשתנות בהתאם לתוחלת החיים של המבוטחים. אם למשל מבוטחים רבים החברים יחד עמכם על קרן הפנסיה נזקקים לקצבה, סכום הקצבה הממוצע יורד. הביטוח ההדדי גורם לכך שעליכם לקוות כי שאר המבוטחים יהיו בריאים ויחיו לנצח. מצדדי קרן הפנסיה אומרים שגם חברות הביטוח עצמן מעריכות את סיכוני המבוטחים למוות ולנכות ולכן לא הגיוני שיוכלו להציע קצבה גבוהה יותר מאשר קרנות הפנסיה. יחד עם זאת העובדה נשארת כי ביטוח מנהלים מעניק ודאות גבוהה יותר לגבי גובה הקצבה החודשית.

בנוסף יש טענה כי הכיסוי שמציעות חברות הביטוח בביטוח מנהלים טוב יותר מהכיסוי שישנו בקרן פנסיה למקרים של נכות ואבדן כושר עבודה. עבור אדם צעיר אשר נפצע או חלה ונזקק לביטוח, נושא זה משמעותי מאוד.

לסיכום, בעוד שביטוח מנהלים הוא חוזה מחייב, קרן פנסיה יכולה להשתנות באופן חד צדדי על ידי החברה המנהלת את הקרן ובנוסף יש כנראה יתרון לכיסוי הרפואי במקרה של נכות ואבדן כושר עבודה.

למה עדיפה קרן פנסיה על פני ביטוח מנהלים?
1. בקרן פנסיה חדשה, 30% מהכסף מושקעים באג"ח מיועדות עם ריבית של 4.8% שהממשלה מבטיחה. זוהי הטבה הניתנת רק בקרן פנסיה והריבית נחשבת גבוהה יחסית. אמנם שאר 70% מהכסף שתחסכו יושקעו באפיקים שונים על ידי קרן הפנסיה בדומה לביטוח מנהלים, אבל תדעו שלפחות אותם שלושים אחוזים קבועים ובטוחים ולא ישתנו בהתאם לבורסה.

2. יתרון נוסף הוא התשואה הכוללת. מעבר ל30% המובטחים, בשנים האחרונות קרנות פנסיה הראו תשואה כוללת עודפת על ביטוחי מנהלים, זה כמובן משתנה בין קרן וקרן ובין ביטוח וביטוח אבל באופן כללי דווקא קרנות פנסיה הראו עדיפות על ביטוחי מנהלים.

3. דמי הניהול בקרן פנסיה נמוכים מדמי הניהול בביטוח מנהלים.
גם בפרמטר זה, בחירת קרן פנסיה עדיפה לרוב על ביטוח מנהלים. בקרן פנסיה ניתן לגבות עד 6% מהפרמיה (הפקדות שוטפות בכל חודש) ועד חצי אחוז מהצבירה (סך ההפקדות שהיו בכל התקופות עד היום והצטברו לחיסכון). לעומת זאת בביטוח מנהלים ניתן לגבות עד 11% מההפקדות החודשיות ועד כאחוז מהצבירה, כמעט פי שניים. כמובן שניתן להתמקח הן עם קרן הפנסיה והן עם חברת הביטוח כך שהתנאים הספציפיים שלכם כמובן יכולים להיות שונים מהמספרים שלהלן. מי מכם שעובד בארגון גדול ובוודאי בגופים שלהם וועדי עובדים, כדאי לבדוק אילו תנאים יש לכם בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים.

לסיכום, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, העיקר שתחסכו.
כאשר אתם מתלבטים במה לבחור, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, עליכם לשקול איך אתם רוצים לקבל את החיסכון שלכם ביום הפרישה (אם במסלול הוני, כדאי לבדוק גם קופת גמל כאופציה) ולבדוק ספציפית מהם דמי הניהול שתוכלו להשיג מקרן פנסיה או ביטוח מנהלים ולקבוע גם על פי רמת המוכנות שלכם לחלוק סיכון עם שאר מבוטחי הקרן או להעדיף ודאות גם במחיר תשואה נמוכה יותר ברוב המקרים וכאמור, בביטוח מנהלים.