קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חסכון שנועדה תחילה לשכירים וכעבור שנים נפתחה גם לעצמאיים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים. נועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת בעיקר כאפיק חיסכון  לטווח בינוני – האפיק היחיד לטווח בינוני, שנותר פטור ממס. קרן השתלמות היא סוג של קופת גמל.

לפי סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה, הפקדות המעסיק לקרן השתלמות פטורה ממס הכנסה, בגבולות הפרשה של העובד של עד 2.5% מהמשכורת הקובעת (שבה נכללים רכיבי השכר הקבועים של העובד) והפרשת המעביד של עד 7.5% (לכל היותר פי שלושה מחלק העובד) מהמשכורת הקובעת, וזאת עד לתקרת שכר חודשי של פעמיים השכר הממוצע. . ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור. לאחר שש שנים מיום פתיחת הקרן ניתן למשוך את הכספים שנצברו בה ללא תשלום מס. משיכת כספי הקרן אפשרית כבר לאחר שלוש שנות ותק לצורך מימון השתלמויות או לימודים, או במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62.

אל תמהרו לפדות את קרן ההשתלמות , גם אחרי שהיא נזילה , בגלל הטבות המס. מומלץ לחשוב על פתרונות אחרים ליצירת המימון הנדרש לכם, במקום פדיון של קרן ההשתלמות. התייעצו עמנו לגבי פתרונות משולבים שיאפשרו לכם גם ליהנות מתשואה גבוה על החיסכון בקרן ההשתלמות וגם לייצר פתרון מימון מעולה למימוש הצרכים שלכם.

אצל מורים וגננות משמשת קרן ההשתלמות למימון הקיום בעת יציאה לשנת השתלמות (שנת שבתון), בה אינם עובדים בהוראה. קיימות שלוש קרנות השתלמות לעובדי הוראה: שתיים של הסתדרות המורים ואחת של ארגון המורים:
קרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ.
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים בע"מ.
קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים בע"מ (ארגון המורים).

הקרנות לא נועדו רק למטרת חיסכון אלא לצורך מימוש היציאה לשנת השבתון, אם כי בתנאים מסוימים ניתן למשוך את הכסף שנצבר בהן. הצבירה בקרן ההשתלמות למורים גבוהה יותר והיא מורכבת מהפרשות המורה בשיעור של 4.2% ממשכורתו ומהפרשות המעביד בשיעור של 8.4% מגובה המשכורת זו. סך כל הצבירה (מעביד + עובד) מסתכם בשיעור של 12.6% מגובה המשכורת. אולם במשיכת הכסף ללא יציאה לשבתון, יכולים המורים לקבל רק כ-90% מכספי המעביד.

תהליך מימוש הזכות
על מנת למשוך כספים מקרן ההשתלמות יש למלא בקשה למשיכת כספים על גבי טופס של החברה המנהלת את קרן ההשתלמות (לרוב ניתן להוריד טפסים אילו מאתר החברה).
אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
1. תצלום תעודת זהות.
2. מסמך בנקאי המאשר כי החשבון שאליו מועברים הכספים הוא על שם העובד (ניתן לצרף צילום של המחאה, כרטיס אשראי, תדפיס מקורי של הבנק – בהתאם להנחיות החברה המנהלת).
3. לעתים נדרש מכתב מהמעסיק לגבי שחרור הכספים לטובת העובד (יש לברר זאת מול החברה המנהלת).

בקשה למשיכה תבוצע עד 4 ימי עסקים לאחר הגשת בקשת המשיכה. שלושת ימי העסקים הראשונים בכל חודש אינם נחשבים כיום עסקים לצורך ביצוע משיכת כספים.

חשוב לדעת!
1. בעת הפסקת תשלומים לקרן השתלמות מכל סיבה, אין פגיעה כלשהי והכספים בקופה הממשיכים לצבור ותק וריביות ניתנים למשיכה בהתאם לכללים.
2. הוותק בקרן נספר ממועד ההפקדה הראשונה.
3. במקרה של פטירת העובד ניתן למשוך את הכספים מידית.
4. ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות חדשה על סמך ותק של קרן השתלמות ישנה שלא בוצעה בה משיכה.
5. תקרת הפקדה המוטבת לקרן השתלמות מוגבלת ע"י שכר מקסימלי שמעבר לו לא ניתן ליהנות מהטבות מס, עבור שכירים מדובר בתקרת שכר של 15,712 ₪, התקרה מתעדכנת מעת לעת. במידה והמעביד מבצע הפקדות בגין שכר מעל תיקרה זו, עבור העובד, העובד יחויב במס שולי על ההפרש בין תקרת ההפקדה לבין ההפקדה בפועל.
לקרן השתלמות לשכירים:
מעביד – עד 7.5% מהשכר, כאשר הפרשת העובד חייבת להיות בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעסיק (ובמקרה זה 2.5% מהמשכורת הקובעת).
טיפ!
במקרה של הפרשות עודפות מעבר לתקרת המס לקרן השתלמות, ניתן למשוך הכסף ישירות לשכר ולהימנע מהפקדה בקרן ההשתלמות ( ממילא הסכום ממוסה ואין יתרון בהפקדה בקרן ההשתלמות).

עצמאיים ייהנו מהטבת המס עבור הכנסה חייבת של 264,000 ש"ח בשנה.
לקרן השתלמות לעצמאים:
הפקדה של עד 7% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 264,000 ש"ח בשנה.
הסכום המוכר במס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד 264,000 ש"ח.