קורות חיים

א. קורות חיים או כפי שלעתים נקראים בלועזית : "רזוּ‏מה", נולדו במקור מצרפתית: Résumé; ומופיעים גם לפי הביטוי CV, שהוא ראשי תיבות של הביטוי הלטיני (Curriculum Vitae) הוא מסמך המציג אדם על פי עובדות המייחדות אותו. בין היתר את פרטיו האישיים, עברו, תכונותיו וכד. השימוש הנפוץ הוא בתחום התעסוקה. קורות החיים נשלח על ידי אדם למעסיקים פוטנציאליים ומאפשר להם להעריך את מידת ההתאמה של המועמד להעסקה. קורות חיים משמשים גם אלה המציגים עצמם בפני ציבור כלשהו בתחומים רבים כגון חברה, כלכלה, פוליטיקה, משפט ועוד.

ב. מסמך קורות חיים מהווה את נקודת המפגש הראשונה בין המעסיק והמועסק הפוטנציאליים ועל כן חשיבותו רבה.

ג. אין פתרון בית ספר או נוסחה מוכחת להצלחה בכתיבת קורות חיים, אך נהוג לחשוב על כיוונים טובים המגבירים את הסיכוי לייצר את הפורמט הטוב ביותר.

ד. מאחר שכל מסמך משקף הן את האדם הכותב אותו, הן את המעסיק הפוטנציאלי והן את המשרה המוצעת, יכול הכותב להחליט אילו מהסעיפים רלוונטיים לגביו, ויכול לשנות את סדר הופעתם במסמך. יש כאלה המכינים כמה מסמכים נפרדים, עם הדגשים התואמים את המעסיק אליו הם פונים.

ה. אין להאריך יתר על המידה בכתיבת קורות חיים, רצוי לכתוב הכל בתמצית על פני עמוד אחד. – אתגר משמעותי לכל אחד מאיתנו.

ו. מומלץ לכתוב קורות חיים או לעדכן את קורות החיים הבסיסי שכתבנו, בהתאם למעסיק איליו אנו פונים. – לכל מעסיק רצוי להדגיש היבטים ותכונות שונות.

קורות חיים לדוגמה: לחץ כאן.

resumes