מחשבון עדכון מדרגות מס רכישה לדירות

0

ב16.1.2015 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי הדיור בבעלות הדיירים בשנת 2014.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין.

מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה בשנת 2014 לשיעור של 3.4%.

מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מה-16.1.2015 ועד ה-15.1.2016:

1. על חלק השווי שעד 1,568,800 ש"ח – לא ישולם מס (לעומת 1,517,210 אשתקד, כלומר עלייה של 51,590 ש"ח).
2. על חלק השווי העולה על 1,568,800 ש"ח ועד 1,860,790 ש"ח – 3.5%.
3. על חלק השווי העולה על 1,860,790 ש"ח ועד 4,800,605 ש"ח – 5%.
4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח ועד 16,002,015 ש"ח – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 ש"ח – 10%.

מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה) החל מה-16.1.2015 ועד ה-30.6.2016:

1. על חלק השווי שעד 1,162,120 ש"ח – 5% (לעומת 1,123,910 אשתקד, עלייה של 38,210 ש"ח).
2. על חלק השווי העולה על 1,162,120 ש"ח ועד 3,486,350 ש"ח – 6%.
3. על חלק השווי העולה על 3,486,350 ש"ח ועד 4,800,605 ש"ח – 7%.
4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח ועד 16,002,015 ש"ח – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 ש"ח – 10%.

מדרכות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה) החל מה-1.7.2015 ועד ה-15.1.2016:

1. על חלק השווי שעד 1,126,475 ש"ח – 3.5%.
2. על חלק השווי העולה על 1,126,475 ש"ח ועד 4,800,605 ש"ח – 5%.
3. על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח ועד 16,002,015 ש"ח – 8%.
4. על חלק השווי העולה על 16,002,015 ש"ח 10%.

דוגמאות:

1. רכישה של דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין) בסך של 2 מיליון ש"ח:

על חלק השווי שעד 1,568,800 ש"ח – לא ישולם מס.
על חלק השווי העולה על 1,568,800 ש"ח ועד 1,860,790 ש"ח ישולם מס בשיעור 3.5% = 10,220 ש"ח.
על חלק השווי העולה על 1,860,790 ש"ח ועד 2,000,000 ש"ח ישולם מס בשיעור 5% = 6,960 ש"ח.

סה"כ מס רכישה: 17,180 ש"ח (לעומת 19,904 ש"ח בשנת 2014).

2. רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2 מיליון ש"ח לפני 1.7.2015:

על חלק השווי שעד 1,162,120 ש"ח ישולם מס בשיעור 5% שהם 58,106 ש"ח.
על חלק השווי העולה על 1,162,120 ש"ח ועד 2,000,000 ש"ח ישולם מס בשיעור 6%, שהם 50,273 שקל.

סה"כ מס רכישה: 108,379 ש"ח (לעומת 108,761 ש"ח בשנת 2014).

Share.

Comments are closed.